Vad en HLR utbildning kostar beror både på hur utbildningen sker, antal tillfällen och omfattning. Här visas exempel på olika upplägg och kostnadsnivåer från ett par olika utbildningsföretag i Stockholm. Följande är enbart exempel på utbildningar och är alltså inte en helhetsbild över vad som erbjuds.

Vad kostar HLR utbildning i Stockholm?

Webbutbildning

Fördelen med HLR Utbildning online är att utbildningen kan utföras nästan var som helst och när som helst. Detta så länge som det finns tillgång till internet. Däremot ges inte samma hjälp som om en handledare kan guida, förklara och direkt svara på frågor.

Priset beror helt på vilken tillgång som ges till materialet.

Företagsförlagd HLR utbildning med hjärtstartare inom Stockholm

För företag är det mycket bekvämt om de kan få utbildning i deras egna lokaler. Det sparar tid och kan ofta underlätta så att så många som möjligt kan delta. Detta är ”grunden” inom HLR utbildning och därmed en av de kurser som oftast beställs.

Priset ligger på ungefär 6 – 8 000 kr för en kurs som är på 2 – 3 timme. För att alla ska få god utbildning brukar det finnas gräns för hur många som får vara med i en utbildningsgrupp. Detta generellt kring 12 – 16 personer.

Första hjälpen – L-ABC

Hjärt- och lungräddning sker när personer har fått andningstopp eller hjärtstopp, dvs. livshotande tillstånd. Men även vid andra fysiska skador och problem bör det finnas kompetens inom huset. Med en grundläggande L-ABC kurs ges denna kunskap.

Förkortningen står för Livsfarligt läge, Andning, Blödning och Chock och visar även hur man ska prioritera vid en nödsituation.

Då det är flera delmoment tar dessa utbildningar betydligt längre tid än HLR utbildningarna. Samtidigt kan de anpassas helt efter det behov som kunden har. Kanske finns redan kunskap inom Blödning men fördjupad kunskap önskas inom Chock.

Här beror priset självklart på vad kursen ska innehålla. En aktör i Stockholm anger att de tar ”från” ca 7000 kr. Detta just eftersom det är flera parametrar som avgör priset.

Bli HLR instruktör

Att utbilda är en sak – att utbilda de som ska utbilda är en annan. En heldagsutbildning till de personer som vill få fördjupad kunskap inom HLR och möjligheten att lära ut kunskapen vidare. Kanske ska företaget ha en egen utbildare på plats som därmed kan utbilda och fortbilda den egna personalen.

Priset är mellan 7 000 kr och 10 000 kr.

Prisnivån bör vara nationell och inte enbart gälla Stockholm.