När man pratar om livsstil och val är det lätt att fokusera på vad man har för mål och drömmar. Ofta glömmer man bort det som finns här och nu, i form av vår kropp och vårt mående. God hälsa är inget man prioriterar utan snarare något många tar för givet. Det är dock ofta ett misstag eftersom vårt välmående är bland det viktigaste vi har. Att vara tacksam för vår goda hälsa är ett bra sätt att påminna sig om hur betydelsefull den är. I takt med att vi blir äldre ökar också risken för sjukdomar. Ofta förstår folk när de förlorat sin goda hälsa vad den egentligen betytt för dem.

Håll koll på hälsorisker

Ett bra sätt att ta vara på vår hälsa är att hålla koll på de risker som hotar den. Vissa av oss har högre risker för vissa tillstånd eller ärftliga sjukdomar som är viktiga att akta sig för. Det är självklart inte bra att gå runt och oroa sig ständigt, men att känna efter då och då och försöka identifiera riskfaktorer i sin egen livsstil är ett bra sätt att hålla hälsan god. Vanliga riskfaktorer är:

  • Rökning
  • Dåliga matvanor
  • För lite sömn
  • Stress
  • Stillasittande

Om en eller flera av dessa faktorer är återkommande i vardagen kan det innebära en hälsorisk. Därför är det en god idé att se över sina vanor och fundera över vad man kan förbättra.

Kom ihåg att leva

Även om det är viktigt att hålla koll på sin hälsa så får man inte glömma att leva. Om man börjar utöva onödigt mycket kontrollbehov över hälsan kan även det leda till stress, vilket ju är en av riskfaktorerna. Därför bör man göra förändringar i en lugn takt och ge sig själv utrymme att anpassa sig. Om man exempelvis identifierat att man har dåliga matvanor kan man börja med att göra små förändringar snarare än att förändra hela sin kost. Meningen är att hälsan ska förbättras, och små steg kan göra stor skillnad. Det dessutom inte bara den fysiska hälsan som avgör hur vi mår, utan också den psykiska och sociala hälsan är viktig. För att alla dessa delar ska fungera bra behöver man hitta en god balans i vardagen.