En hälsokontroll kan göras utifrån olika syften för olika människor, men främst är det en preventiv undersökning av individens allmänna hälsotillstånd. Det kan vara så att man är orolig för sin hälsa av någon anledning, man kanske har haft sjukdomar i familjen eller så vill man få en inblick av hur man faktiskt mår från en oberoende person. Om man går på en hälsokontroll då och då kan man också få en ökad möjlighet av vad man själv kan göra för att förbättra sin hälsa.

Vad gör man vid en hälsokontroll?

Det finns olika saker som en läkare kan titta på vid en hälsokontroll, och beror även på vid vilken typ av hälsocentral som man gör kontrollen vid. En del privata vårdgivare och hälsocentraler erbjuder olika slags paket för hälsokontroller, och priserna skiljer sig givetvis däremellan också. Ibland kan det vara så att hälsokontrollen genomförs av en sjuksköterska, och ibland både läkare och sjuksköterska. Det kan också vara så att du innan undersökningen får fylla i ett formulär som rör bland annat kost, tobak och alkohol.

Läkaren studerar bland annat individens livsstil, men också vikten, kroppstypen, konditionen och andra som hör detta till. Det kan till exempel vara att läkaren tar blodtryck och puls, undersöker individens rörelsemönster, beteende och hygien för att få en allmän uppfattning av det rådande hälsotillståndet hos individen. Läkaren kan också titta på eventuella hud- och nagelförändringar, kontrollera ögonvitor, andning och andra avvikelser på kroppen som kan upptäckas med blotta ögat. Individen kan själv också förklara om det är något speciellt som denne önskar få undersökt.

Ibland tas även olika sorters prover, som till exempel blodprover som sedan jämförs med andra referensvärden, men också görs mätningar av olika värden som till exempel blodfetter, hemoglobinhalt och lever- och njurvärden. Givetvis får du ställa frågor om din hälsa under hälsokontrollen.

Hur bokar man en hälsokontroll?

Du kan boka en hälsokontroll hos den hälsocentral du är listad på eller hos en privat vårdgivare. Det kan också vara så att du gör en hälsokontroll via ditt arbete genom företagshälsovården, eller via ditt försäkringsbolag till exempel innan du får teckna en viss försäkring. Boka hälsokontroll i Stockholm via denna sida.